Honoraria

Tłumaczenie ustne
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne wynosi 75,-- € z doliczeniem 19% podatku VAT za każdą rozpoczętą godzinę. 

Tłumaczenia pisemne
W przypadku zleceń pisemnych uzgadnia się rozliczenie za linijkę znormalizowaną (od 1,40 €) bądź stałą cenę.

Urzędy i instytucje publiczne
Dla urzędów i instytucji publicznych obowiązuje oferta według niem. Ustawy o wynagrodzeniach i odszkodowaniach dla wymiaru sprawiedliwości (JVEG) w wersji z dnia 01.08.2013.

Ceny ryczałtowe
Dla standardowych dokumentów oferuję ceny ryczałtowe (włącznie z VAT 19%):

Akt urodzenia (odpis skrócony) 50,- €
Akt urodzenia (odpis zupełny) 60,- €
Akt małżeństwa (odpis skrócony) 50,- €
Akt małżeństwa (odpis zupełny) 60,- €
Świadectwo o zdolności zawarcia małżeństwa 50,- €
Zaświadczenie o zdolności zawarcia małżeństwa zgodnie z art. 71 50,- €
Akt zgonu 60,- €
Odpis z Księgi Rodziny  od 40,- € za stronę
Wyrok rozwodowy od 50,- € za stronę
Świadectwa od 50,- € za stronę

Poświadczenie jest zawarte w cenie.

W przypadku zlecenia tłumaczeniu kilku dokumentów są możliwe rabaty.