Moje dziedziny specjalizacji w tłumaczeniach to:

  • Prawo 
  • Umowy i dokumenty 
  • Podatki i cła
  • Ekonomia i finanse
  • Przemysł spożywczy
  • Ubezpieczenia
  • Spedycja i magazynowanie 
  • Reklama i media
  • Korespondencja firmowa i prywatna

Kombinacje językowe w tłumaczeniu ustnym i pisemnym

Język ojczysty: polski

Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne w następujących kombinacjach językowych:

polski - niemiecki,
niemiecki - polski.

Mój zespół oferuje także tłumaczenia w zakresie języków:
rosyjski i angielski.